MENI

51. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

1.2.2010 13:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 50. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje i dogovor o realiziranju ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 4. Prijedlog prečišćenog teksta Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera (razmatranje i utvrđivanje prečišćenog teksta zakona u skladu s članom 26. stav (1) tačka i) Poslovnika Doma):
 5. Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za izjašnjenjem o Zahtjevu Milorada Žiovkovića, predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za ocjenom ustavnosti člana 6. Zakona o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 12/04) (razmatranje zahtjeva u skladu s članom 26. stav (1) tačka g) Poslovnika Doma);
 6. Realizacija zaključka s 3. sjednice u vezi oslobađanja poreza zaposlenih građana BiH u međunarodnim institucijama, (realizacija u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika Doma naroda);
 7. Ostala pitanja
  1. Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 52 stav (6) tačka a) Zakona o javnim nabavkama  Bosne i Hercegovine, (“Službeni glasnik BiH”, br.: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06) podnosioci Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine i Ured za razmatranje žalbi (autentično tumačenje zakona i drugog općeg akta, čl. 131.-134. Poslovnika Doma);
  2. Dostava biltetana Ustavnog suda BiH
  3. Inicijativa Centralne izborne komisije za provođenje javne rasprave o  Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, (realizacija u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika Doma naroda);