MENI

50. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

18.1.2010 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  49. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje i dogovor o realiziranju ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o reviziji u institucijama BiH; predlagač Slobodan Šaraba, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u  Bosni i Hercegovini; predlagač Slobodan Šaraba, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 8. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 10. Realizacija zaključka s 3. sjednice u vezi oslobađanja poreza zaposlenih građana BiH u međunarodnim institucijama, (realizacija u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika Doma naroda);.
 11. Ostala pitanja
  1. Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 36. Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik BiH”, broj  88/07) podnosilac Skupština Kantona Sarajevo.