MENI

48. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

23.12.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Verificiranje Zapisnika  47. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje i dogovor o realiziranju ranije donesenih zaključaka;
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
  5. Zahtjev za ocjenom ustavnosti člana 9.1. st. (2) i (3) Izbomog zakona Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH" br.: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07 ,33/08 i 37/08) i dlana 79. Poslovnika Predstavnidkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH", br.: 33/06, 4l/06, 81/06, 91/06, 91/07 i 87/09); te člana 10.1. stav (3) i člana 11.1. stavak (2) Izbornog zakona BiH sa alinejama 3., 8. i 9. Preambule Ustava Bosne i Hercegovine i članom ½ Ustava Bosne i Hercegovine podnosioca predsjedavajudeg Doma naroda Parlamentame skupštine Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihića; (razmatranje u smislu člana 26. stav  (1) tačka g) Poslovnika Doma naroda);
  6. Ostala pitanja.
    1. Dogovor o pripremi Izvještaja o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentaren skupštine BiH za 2009. godinu i Orijentacionog radnog plana Ustavnopravne komisije za 2010. godinu.