MENI

47. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

14.12.2009 12:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Verificiranje Zapisnika  46. sjednice Komisije;
  2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi; predlagač Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
  6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine: predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
  7. Ostala pitanja.
    1. Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 5. stav (6) Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (”Službeni glasnik BiH”, broj 62/04..); podnosilac “Komerc Mali” d.o.o. Prnjavor (razmatranje predmeta u smislu člana 131. Poslovnika Doma naroda).