MENI

46. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

30.11.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 45. sjednice Komisije;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije; predlagač Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini; predlagač  Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Službenom glasilu Bosne i Hercegovine; predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova; predlagač Vijeće ministara BiH (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi; predlagač Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave; predlagač Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 10. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine i neradnim danima; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 11. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine; predlagač Predstavnički dom Parlamenatrne skupštine BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 12. Ostala pitanja.