MENI

45. сједницa Уставноправне комисије Дома народа

5.11.2009. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Верификовање Записника  44. сједнице Комисије;
 2. Реализовање раније донесених закЉучака;
 3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о управи; предлагач Савјет министара БиХ; (основни законодавни поступак: Поступак у надлежној комисији чл. 102.-107. Пословника);
 4. Предлог закона о измјени Закона о кривичном поступку; предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине, (основни законодавни поступак: Поступак у надлежној комисији чл. 102.-107. Пословника);
 5. Предлог закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције; предлагач Савјет министара БиХ; (основни законодавни поступак: Поступак у надлежној комисији чл. 102.-107. Пословника);
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку; предлагач Савјет министара БиХ; (основни законодавни поступак: Поступак у надлежној комисији чл. 102.-107. Пословника);
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе; предлагач Савјет министара БиХ; (усаглашеност с Уставом и правним системом:  Прва фаза у надлежној комисији: чл. 97. и 98. Пословника);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о равноправности сполова; предлагач Савјет министара БиХ; (усаглашеност с Уставом и правним системом:  Прва фаза у надлежној комисији: чл. 97. и 98. Пословника);
 9. Предлог закона о измјени Закона о финансирају политичких партија; предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине; (усаглашеност с Уставом и правним системом: члан 97. Пословника);
 10. Предлог закона о дувану; предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине; (усаглашеност с Уставом и правним системом: члан 97. Пословника);
 11. Предлог закона о општој сигурности производа; предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине; (усаглашеност с Уставом и правним системом: члан 97. Пословника);
 12. Предлог закона о измјернама и допунама Закона о надзору над тржиштем у БиХ; предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине; (усаглашеност с Уставом и правним системом: члан 97. Пословника);
 13. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине; предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине; (усаглашеност с Уставом и правним системом: члан 97. Пословника);
 14. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о радиотелевизисјком сервису Босне и Херцеговине; предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине; (усаглашеност с Уставом и правним системом: члан 97. Пословника);
 15. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кумуникацијама; предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине; (усаглашеност с Уставом и правним системом: члан 97. Пословника);
 16. Утврђивање мишЉења на Захтјев Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-12/09 од  7.10.2009. године, о Захтјеву групе посланика Представничког дома ии делега Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за оцјену уставности Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ  (“Службени гласник БиХ”, бр. 50/08 и 35/09) и Одлуке Вијећа министара Босне и Херцеговине о начину и поступку остваривања права на накнаду за породиљско одстуство у Институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 58/09);
 17. Коначна информација о стању у вези са неблаговременим упућивањем правоснажно осуђених лица на издржавање казни због недовоЉног капацитета установа за издржавање казни затвора и мјера сигурности; подносилац информације Министарство правде Босне и Херцеговине;
 18. Остала питања.