MENI

41. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

1.9.2009 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  40. sjednice Komisije;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika; predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini;  predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 5. Utvrđivanje mišljenja na Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-5/09 od  17.7.2009. godine, o Zahtjevu Ilije Filipovića, predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/09);
 6. Ostalo
   1. Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 37. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09) podnosioca Work d.o.o., Dvorovi-Dijelovi bb, 76300 Bijeljina;
   2. Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 5. stav (2) Zakona o osnivanju  Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07) podnosioca  NOS BiH, Čemerlića 2. Sarajevo.
   3. Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 18. stav (3). Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 20/02) podnosioca  Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
   4. Dogovor o rješavanju određenih predmeta:
    i.    Apelacije,
    ii.    Inicijative,
    iii.   Odluke
    iv.   Zakazivanje zajedničke sjednice obje UPK Parlamentarne skupštine BiH.
   5. Primanje k znanju Izvještaja o radu UPK Doma naroda PS BiH za period 1.1.-30.6.2009. godine.