MENI

40. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

15.7.2009 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  39. sjednice Komisije;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH; predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Državnoj himni Bosne i Hercegovine;  predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i  98. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o protivminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 7. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2008. Godinu (razmatranje Izvještaja u skladu s članom 26. Stav (2) Poslovnika),
 8. Informacija o stanju u vezi sa neblagovremenim upućivanjem pravosnažno osuđenih lica na izdržavanje kazni zatvora i mjera bezbjednosti, podnosilac Informacije Ministarstvo pravde BiH, (razmatranje Informacije u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika);
 9. Realizacija zaključka s 3. sjednice u vezi obrazovanja Fonda za pravilnu nadoknadu  imovine;
 10. Realizacija zaključka s 3. sjednice u vezi oslobađanja poreza zaposlenih građana BiH u međunarodnim institucijama;
 11.  
  1. Informiranje o posjetama  Švicarskoj Konfederaciji, Venecijanskoj komisiji i drugim posjetama;
  2. Ostalo