MENI

39. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

19.6.2009 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 38. sjednice Komisije;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika u Bosni i Hercegovini; predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini;  predlagač Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, predlagača Vijeća ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 6. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2008. godinu; ((razmatranje Informacije u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika);
 7. Ostala pitanja
  1. Posjeta Švicarskoj Konfederaciji, Venecijanskoj komisiji i druge posjete;
  2. Ostalo