MENI

38. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

4.6.2009 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  37. sjednice Komisije;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o zabrani diskriminacije; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji;  predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 7. Izvještaj o provedbi zakona u nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu; podnosilac Izvještaja Centralna izborna komisija; (razmatranje Izvještaja u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika);
 8. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini; podnosilac Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini; (razmatranje Izvještaja u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika);
 9. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2008. godinu; ((razmatranje Informacije u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika);
 10. Ostala pitanja
  1. Zahtjev za autentično tumačenje člana 11. stav (39 Zakona o reviziji institucija BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 12/06), podnosilac zahtjeva Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; (razmatranje podneska u skladu s članom 131. stav (2) Poslovnika);
  2. Posjeta Venecijanskoj komisiji i druge posjete;