MENI

37. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

12.5.2009 13:30

Dnevni red:


  1. Verificiranje Zapisnika  36. sjednice Komisije;
  2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
  3. Prijedlog okvirnog zakona o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i  koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje: predlagač Vijeće ministara  BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
  4. Prijedlog zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa raoba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
  5. Prijedlog zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
  6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
  7. Ostala pitanja
    1. Zahtjev za autentično tumačenje člana 99. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 34/02), podnositelj zahtjeva Općina Tuzla, Služba za razvoj i poduzetništvo;