MENI

35. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

14.4.2009 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 34. sjednice Komisije;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje; predlagač Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunamadopuni Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih  sankcija, pritvora i drugih mjera; predlagač Vijeće ministara  BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 5. Prijedlog okvirnog zakona o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje  i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine;  predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;  predlagač Vijeće ministara BiH: (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu; predlagač Vijeće ministara BiH;  (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara BiH;  (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 9. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH (razmatranje izvještaja u skladu s članom 26. stav (2)  Poslovnika);
 10. Realizacija zaključka s 3. sjednice u vezi obrazovanja Fonda za pravilnu nadoknadu imovine;
 11. Realizacija zaključka s 3. sjednice u vezi oslobađanja poreza zaposlenih građana BiH u međunarodnim institucijama;
 12. Informacija o stanju i statusu imovine države, preduzeća i građana Bosne i Hercegovine; podnosilac Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine; (razmatranje izvještaja u skladu s članom 26. stav (2)  Poslovnika);
 13. Realizacija Orijentacionog radnog plana za 2009. godinu:
  1. Posjeta Bundesratu u SR Njemačkoj;
  2. Venecijanska komisija.
 14. Ostala pitanja