MENI

33. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

19.3.2009 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  32. sjednice Komisije;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH; predlagač Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH: predlagač Vijeće ministara  BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH; predlagač Vijeće ministara BiH; ((osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o advokaturi;  predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemomi  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine;  predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;  predlagač Vijeće ministara BiH: (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH; predlagač Vijeće ministara BiH;  (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 10. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o utemeljenju Izvozno-kreditne agencije BiH; predlagač Vijeće ministara BiH;  (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 11. Prijedlog zakona o fiskalnim kasama; predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 12. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH (razmatranje izvještaja u skladu s članom 26. stav (2)  Poslovnika);
 13. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za period od 1.1.2008.-31.12.2008.;  (razmatranje izvještaja u skladu s članom 26. stav (2)  Poslovnika);
 14. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi u 2008. godini; (razmatranje izvještaja u skladu s članom 26. stav (2)  Poslovnika);
 15. Realizacija zaključka s 3. sjednice u vezi obrazovanja Fonda za pravilnu nadoknadu imovine;
 16. Realizacija zaključka s 3. sjednice u vezi oslobađanja poreza zaposlenih građana BiH u međunarodnim institucijama;
 17. Posjeta Bundesratu u SR Njemačkoj;
 18. Ostala pitanja