MENI

32. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

5.3.2009 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 31. sjednice Komisije;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog Amandmana I na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH; (ustavni osnov i principi u skladu s  članom 128. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine; predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom i  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98 Poslovnika.);
 5. Prijedlog zakona o advokaturi;  predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemomi  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar sporazuma CEFTA; predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 7. Prijedlog zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme;  predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu;  predlagač Vijeće ministara BiH: (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 9. Prijedlog zakona o poštama; predlagač Vijeće ministara BiH;  (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član. 97. Poslovnika);
 10. Prijedlog državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini; podnosilac Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine; (razmatranje informacije u skladu s članom 26. stav (2)  Poslovnika);
 11. Posjeta Bundesratu u SR Njemačkoj;
 12. Ostala pitanja