MENI

31. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

16.2.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 30. sjednice Komisije;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o genetički modificiranim organizmima, predlagač Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći; predlagač Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o advokaturi; predlagač Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima; predlagač Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera; predlagač Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi; predlagač Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara BiH;
 13. Prijedlog zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme;  predlagač Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 15. Razmatranje i prihvatanje Orijentacionog radnog plana Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2009. godinu.
 16. Informacija o krivičnim djelima protiv dostojanstva ličnosti i morala u BiH s naglaskom na krivična djela krijumčarenja i trgovine ljudima u 2006. i 2007. godini i prvih devet mjeseci 2008. godine;
 17. Posjeta Bundesratu u SR Njemačkoj;
 18. Ostala pitanja
  - Zahtjev za autetičnim tumačenjem člana 13.A Izbornog zakona, podnosilac zahtjeva Općina Nevesinje, Skupština općine;