MENI

30. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

26.1.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 29. sjednice Povjerenstva;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Razmatranje Predloga zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2009. godinu; predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 4. Prijedlog zakona o zaštiti i dobrobiti životinja;  predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine; predlagatelj Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnom  radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 9. Utvrđivanje mišljenja na Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-16/08 od  3.11.2008. godine, o Zahtjevu za ocjenu ustavnosti članka 13. Zakona o sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.29/00,16/02, 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 4/04, 35/04, 61/04 i 32/07); podnositelja dr. Milorada Živkovića, zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 10. Utvrđivanje Izvješća o radu Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u 2008. godini.
 11. Dogovor o izradi Orijentacijskog radnog plana Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2009. godinu.
 12. Posjeta Bundesratu u SR Njemačkoj;
 13. Ostala pitanja:
   1. Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem članka  15. stavak (11) Zakona o visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH; (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05), podnositelj zahtjeva Visoko sudbeno I tužiteljsko vijeće Bosne I Hercegovine;
   2. Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem članka 3. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina („Službeni glasnik BiH“, broj 12/03); podnositelja zahtjeva općinskog načenika Općine Novi Travnik;
   3. Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem članka 323. stavak (2)  Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“, 63 a/04), podnositelja zahtjeva Interagent d.o.o. Mostar;
   4. Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem čl. 44. 45. i 46. Zakona o športu; podnositelj zahtjeva Emir (Kemal) Mulić iz Sarajeva;
   5. Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka 35. Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini; podnositelj zahtjeva Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlankog kantona;
   6. Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka 41. Zakona o policijskim službenicima BiHi; podnositelj zahtjeva Ministarstvo sigurnosti BiH
   7. Informiranje i utvrđivanje Zaključaka s Jahorine u svezi s proširenom raspravom o Nacrtu strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji u BiH;