MENI

28. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

12.11.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  27. sjednice Povjerenstva;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 4. Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o malodobnim počiniteljima kaznenih djela i kaznenopravnoj zaštiti djece i malodobnika;  predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 6. Godišnje izvješće o napretku (praćenje provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH); podnositelja  Vijeća ministara BiH, Ureda koordinatora za reformu javne uprave  i Deklaracija o dobroj upravi; predlagatelj izaslanik Mladen Ivanić;
 7. Informiranje o Proširenoj raspravi o kaznenim djelima protiv života i tijela sa naglaskom na kazneno djelo nasilje u obitelji za razdoblje 2006.-2007. godine i tendencijama u prva tri mjeseca 2008. godine, održanoj 4.11.2008. godine;
 8. Utvrđivanje mišljenja na Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-16/08 od  3.11.2008. godine, o Zahtjevu za ocjenu ustavnosti članka 13. Zakona o sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik biH“, br.29/00,16/02, 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 4/04, 35/04, 61/04 i 32/07); podnositelja dr. Milorada Živkovića, zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 9. Ostala pitanja:
   1. Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem članka  2. stavak (1) točka a) Zakona o prekršajima (“Službeni glasnik BiH”, broj 41/07), podnositelj zahtjeva Uprava za neizravno oporezivanje Bosne I Hercegovine;
   2. Zahtjev za autentičnim tumačenjem Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 13/02, 16/02, 14/03 i 12/04); podnsitelja Selima Bešlagića, zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH;
   3. Zahtjev za pojašnjenje pojma zaposlenik, podnositelja Udruge bivših radnika Republičke uprave carina;
   4. Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem članka 8. stavak (3) Zakona o koncesijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 56/04); podnositelj Povjerenstvo za koncesije BiH;
   5. Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka 18. Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine; podnositelja Središnjeg izbornog povjerenstva BiH;