MENI

24. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

15.7.2008 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 23. sjednice Povjerenstva;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine; predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu, predlagatelj Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o upravnim sporovima, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o flaširanim pitkim vodama Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagatelj dr Mladen Ivanić, izaslanik Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o javnim cestama, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 11. Izvješće o radu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za 2007. godinu, podnositelj Središnje izborno povjerenstvo BiH;
 12. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, podnositelj Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine;
 13. Ostala pitanja:

  a.   Utvrđivanje mišljenja na Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-10/08 od  4.6.2008. godine o Zahtjevu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti čl. 22. i 23. Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 28/06); podnositelja Nebojše Radmanovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine;
  b.   Autentična (vjerodostojna) tumačenja, izvješćivanje o sastanku održanom 17.6.2008. godine;
  c.   Dogovor o posjeti Bundesratu;