MENI

13. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

27.11.2007 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika sa 12. sjednice;
 2. Realizacija ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost; predlagatelj dr Mladen Ivanić, izaslanik Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 05-02-62-22/07, od 12.9.2007.
 5. Zahtjevi za vjerodstojno (autentično) tumačenje:
  a)      Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u instiucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH, vjerodostojno tumačenje čl. 93. i 97. Zakona o policijskim službenicima,
  b)      Enver Agić iz Tojšića, vjerodostojno tumačenje Zakona o zaštiti potrošača,
  c)      Raiffeisen Bank BiH, vjerodostojno tumačenje Zakona o javnim nabavkama,
  d)      Vanjskotrgovinska komora BiH, vjerodostojno tumačenje Zakona o radu u institucijama BiH,
  e)      BHRT, vjerodostojno tumačenje Zakona o javnom RTV sistemu BiH.
 6. Ostala pitanja.