MENI

10. сједница Уставноправне комисије Дома народа

20.9.2007. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 9. сједнице;
  2. Реализација раније донесених закључака;
  3. Приједлог закона о полицијској структури Босни и Херцеговини, предлагатеља заступника Заступничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Драге Калабић и Бранка Докића;
  4. Приједлог закона о електронском правном и пословном промету, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
  5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управним споровима БиХ, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
  6. Приједлог закона о бесплатној правној помоћи у грађанским стварима, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
  7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим тијелима управе БиХ, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
  8. Приједлог закона о измјенама Закона о управном поступку, предлагатељ Вијеће министара Босне и Херцеговине;
  9. Приједлог оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и Херцеговини, предлагатељ Вијеће министара Босне и Херцеговине;
  10. Текућа питања.