MENI

Kalendar događaja

18.6.2019
10:30

6. sjednica Kolegija Predstavničkog doma

Lokacija : Ostalo

 1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 2. Usaglašavanje Kolegija Predstavničkog doma kao komisije o prijedlogu dnevnog reda 2. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Zahtjev poslanika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-951/19 od 8. 5. 2019;
 4. Prijedlogzakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije (P.Z.E.I.), predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-667/19 od 26.3.2019. i 22. 5. 2019, s Mišljenjem Zakonodavno-pravnog sektora, broj: 01,02-02-1-667/19 od 28. 5. 2019;
 5. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-489/19 od 5. 3. 2019. i 27. 5. 2019;
 6. Određivanje nadležne komisije za razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), podnosim poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da donese okvirni zakon o implementaciji međunarodnih konvencija i ugovora”,broj: 01-50-1-1093/19 od 3. 6. 2019;
 7. Upoznavanje s obavještenjem poslanika Saše Magazinovića, Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića o preuzimanju Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (zakon broj: 01-02-1-1955/18od 28. 8. 2018), akt broj: 01-02-1-1955/18 od 29. 3. 2019. (hitni postupak);
 8. Zahtjev prvog zamjenika predsjedavajuće Predstavničkog doma Denisa Zvizdića za okončanje procesa imenovanja svih parlamentarnih komisija s ciljem punog funkcioniranja Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, akt broj: 01-50-18-1028/19 od 22. 5. 2019;
 9. Prijedlog deklaracije o osuđenim za ratne zločine na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 1992. do 1995, predlagač: poslanik Adil Osmanović, broj: 01-02-2-1025/19 od
  22. 5. 2019;
 10. Međunarodne aktivnosti;
 11. Tekuća pitanja:
  a)        Potvrđivanje Rješenja o korištenju drugog dijela godišnjeg odmora za 2018. godinu za poslanicu Aidu Baručiju, akt broj: 01-50-2-13/19, veza akt broj: 01-34-9-1536/18 od 16. 5. 2019,
  b)        Potvrđivanje Rješenja o korištenju drugog dijela godišnjeg odmora za 2018. godinu za poslanika Damira Arnauta, akt broj: 01-50-2-13/19, veza akt broj: 03/5-34-9-1536-2/18 od 21. 5. 2019,
  c)        Potvrđivanje Rješenja o korištenju drugog dijela godišnjeg odmora za 2018. godinu za poslanika Damira Arnauta, akt broj: 01-50-2-13/19, veza akt broj: 03/5-34-9-1536-2/18 od 24. 5. 2019.

 

Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.