MENI
27.4.2017

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH razgovarali sa Timom za stratešku reviziju mandata Misije “Althea” u BiH

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Sifet Podžić i članovi Komisije Bariša Čolak, Dušanka Majkić i Hanka Vajzović danas su u Sarajevu razgovarali sa Timom za stratešku reviziju mandata Misije “EU Althea”, kojeg je predvodio šef Odjela za Evropu pri Direktoratu za krizno upravljanje i planiranje Službe vanjskih poslova Evropske unije Ramon Mestres Brugada.

Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o dosadašnjem mandatu Misije “EU Althea” u Bosni i Hercegovini. Konstatirano je da je u proteklom periodu saradnja članova Zajedničke komisije sa komandom EUFOR-a u BiH bila izuzetno dobra i da su u razmijenjivana mišljenja i stavovi o brojnim pitanjima značajnim za unapređenje stanja u sektoru odbrane i sigurnosti  u našoj zemlji.

Tim za reviziju od članova Zajedničke komisije želio je da čuje mišljenje o tome kako bi se mogla izvršiti revizija Misije “Althea”, te kako nastaviti s aktivnostima koje će osigurati stabilno sigurnosno okruženje, kako pomoći institucijama BiH da se dalje osposobljavaju i opremaju s ciljem da pomognu stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda i u kriznim situacijama.  

Razgovarano je i o daljem jačanju kapaciteta Oružanih snaga BiH, policijskih agencija i drugih struktura odbrane i sigurnosti, te upozoreno na to da je potrebno obnavljati resurse i opremu tih struktura. Bilo je riječi i o trošenju budžetskih sredstava u sektoru odbrane i sigurnosti, kao i o budućnosti Misije EUFOR-a u BiH i njenom prilagođavanju aktuelnoj situaciji i izazovima.

Osim gospodina Brugade, sastanku su prisustvovali komandant Štapske grupe u Operacionom štabu Misije “Althea” pukovnik Zbignew Kmicinski, komandant Štapske grupe u Operacionom štabu Misije “Althea” Janos Kenedrnay, šef vojnog osoblja EU zaduženog za Misiju “Althea” Kyriakos Tzivris, te strateški planer za Misiju “Althea” i politički savjetnik zamjenika komandanta NATO-a za Misiju “Althea” Vesna Marinković. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću