MENI
20.4.2017

Održana 40. sjednica Odbora za žalbe građana

Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na svojoj 40. sjednici odbio je kao neosnovanu žalbu na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Usvojeni su izvještaji Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama u vezi sa pet žalbi na rad policijskih službenika ove policijske agencije. Odbor za žalbe građana PSBiH odbacio je četiri žalbe kao neosnovane, dok je jednu žalbu na postupanje pripadnika Granične policije BiH prihvatio kao osnovanu.

Razmatrajući zahtjev Granične policije BiH za očitovanje u vezi sa prijavom građanina B.M., Odbor za žalbe građana BiH nije prihvatio navedenu prijavu kao žalbu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću