MENI
15.3.2017

Članovi Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH posjetili Ministarstvo odbrane BiH

Predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Ljilja Zovko i članovi Komisije Zdenka Džambas i Safet Softić posjetili su danas Ministarstvo odbrane BiH s ciljem praćenja realizacije preporuka Ureda za reviziju institucija BiH i zaključaka Doma naroda PSBiH u vezi sa razmatranjem revizorskih izvještaja za 2015. godinu za institucije koje su od Ureda za reviziju institucija BiH dobile „mišljenje s rezervom“ i „mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje“.

U razgovoru sa ministricom odbrane BiH Marinom Pendeš i njenim saradnicima, članovi Komisije izrazili su zadovoljstvo činjenicom da je Ministarstvo odbrane BiH u velikom dijelu realiziralo preporuke iz revizorskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH za 2015. godinu.

Ministrica odbrane BiH informirala je članove Komisije da je Ministarstvo donijelo Plan za otklanjanje utvrđenih nedostataka u izvještaju revizije za 2015. godinu, u kojem su jasno definirane aktivnosti, nosioci aktivnosti i rokovi za njihovu realizaciju. Prema riječima ministrice Pendeš, vidljivi su pomaci koje Ministarstvo poduzima na realizaciji preporuka, prvenstveno kada je riječ o ispunjavanju preporuka Ureda za reviziju institucija BiH u dijelu koji se odnosi na sisteme javnih nabavki, internih kontrola, kao i kontrola finansijskog upravljanja.

Kada je riječ o ispunjavanju pojedinih preporuka Ureda za reviziju institucija BiH, ministrica Pendeš je naglasila da njihova realizacija ne ovisi samo o Ministarstvu odbrane BiH, misleći pri tome na rješavanje preporuka u vezi sa statusom pokretne i nepokretne vojne imovine.

Članovi Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH poručili su da će pružiti svu potrebnu pomoć s ciljem otklanjanja poteškoća sa kojima se Ministarstvo odbrane BiH susreće u svom radu, s ciljem da, kako su rekli, Ministarstvo naredne godine dobije bolju ocjenu Ureda za reviziju institucija BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću