MENI
15.3.2017

Članovi Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH razgovarali sa rukovodstvom Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

Članovi Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razgovarali su danas sa rukovodstvom Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost o praćenju realizacije preporuka Ureda za reviziju institucija BiH i zaključaka Doma naroda PSBiH u vezi sa razmatranjem revizorskih izvještaja za 2015. godinu za institucije koje su od Ureda za reviziju institucija BiH dobile „mišljenje s rezervom“ i „mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje“.

Predsjedavajuća Komisije Ljilja Zovko, zamjenik predsjedavajuće Sifet Podžić i članica Komisije Zdenka Džambas izrazili su zadovoljstvo što je Državna regulatorna agencija realizirala ili djelomično realizirala veći broj preporuka iz revizorskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH za 2015. godinu. Prema riječima članova Komisije, to je pokazatelj da Državna regulatorna agencija ozbiljno pristupila realizaciji preporuka, bez obzira na poteškoće u vezi sa kadrovskom popunjenošću ove institucije.

Rukovodstvo Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, koje je predvodio zamjenik direktora Zoran Tešanović, upoznalo je članove Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH o tome da se provode aktivnosti s ciljem realizacije malog broja preostalih preporuka Ureda za reviziju institucija BiH iz 2015. godine, ali i da postoje objektivne okolnosti koje utječu na potpunu realizaciju pojedinih preporuka.

Prema riječima zamjenika direktora Državne regulatorne agencije, u protekloj godini realizirano je niz značajnih poslova, kao što su pregled svih pravnih koraka koje je poduzela BiH i aktivnosti koje je učinila Republika Hrvatska u vezi s eventualnim uspostavljanjem odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na području Trgovske gore, te pregled stanja i utjecaj na životnu sredinu na područjima djelovanja osiromašenog uranija.

Zamjenik direktora Zoran Tešanović upoznao je članove Komisije da Agencija u ovoj godini, pored niza međunarodnih aktivnosti koje prvenstveno proizilaze iz saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, planira realizirati i projekat pregleda stanja radioaktivnosti radona na nekoliko područja u BiH, riješiti pitanje kriznih tačaka radioaktivnih gromobrana koji se uglavnom nalaze na starim i napuštenim zgradama, kao i provesti potrebne aktivnosti s ciljem uspostavljanja centralnog skladišta za radioaktivni otpad.

Članovi Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH poručili su rukovodstvu Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost da će, kao tijelo PSBiH, pružiti svu potrebnu pomoć s ciljem otklanjanja poteškoća sa kojima se ova Agencija susreće u svom radu. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću