MENI
14.3.2017

Održana 34. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

Na 34. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) nisu podržani principi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH.

Komisija je primila k znanju Program rada Ureda za reviziju institucija BiH za 2017. godinu.

Prihvaćena je Informacija sekretara Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH o realiziranim zaključcima Komisije u 2016. godini. Komisija je zadužila Ured sekretara da nastavi sa monitoringom realizacije zaključaka Komisije, te da o tome Komisiju izvještava svakih šest mjeseci.

Usvojen je Dopunjeni orijentacioni radni plan Komisije za finansije i budžet Doma naroda za 2017. godinu.

K znanju su primljene i obaveze iz Plana za razmatranje revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2015. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću