MENI
26.1.2017

Članovi Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH razgovarali sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za BiH

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Nikola Lovrinović, zamjenica predsjedavajućeg Nermina Kapetanović i članovi ovog tijela Aleksandra Pandurević, Ljilja Zovko, Zdenika Džambas i Halid Genjac razgovarali su danas sa izvjestiocem Evropskog parlamenta (EP) za BiH Cristianom Dan Predom o Nacrtu izvještaja o Izvještaju Evropske komisije za BiH za 2016. godinu.

Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH upoznao je članove Zajedničke komisije da je na Nacrt izvještaja uloženo 288 amandmana i da je za 151 amandman postignut kompromis. Kako je rekao, Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta će u naredni ponedjeljak razmatrati Nacrt izvještaja, te ga sa usvojenim amandmanima proslijediti Evropskom parlamentu.

Gospodin Cristian Dan Preda naglasio je da je, obzirom na broj i suštinu amandmana uloženih na Nacrt izvještaja, cilj Evropskog parlamenta da se putem njih prvenstveno provedu socio – ekonomske reforme u BiH jer su one, kako je rekao, uvjet da budu provedene i ostale reforme potrebne za ispunjavanje uvjeta za članstvo u Evropskoj uniji.

Prema riječima izvjestioca EP, kada su posrijedi amandmani kojima se zadire u unutarnja pitanja BiH, činjenica je da svaki poslanik EP ima pravo uložiti amandmane ali će u konačnici Evropski parlament procijeniti što će stajati u Izvještaju Evropske komisije za BiH za 2016. godinu. Kako je poručio, poslanici EP neće niti žele rješavati unutarnja pitanja  u BiH, već je to isključivo stvar dogovora domaćih političkih aktera.

Kako bi se mnoge stvari riješile na što bolji mogući način kada je riječ o evropskom putu naše zemlje, Cristian Dan Preda poručio je da Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između PSBiH i Evropskog parlamenta (POSAP) što hitnije treba usvojiti Poslovnik o radu. Potrebno je imati tijelo putem kojeg ćemo komunicirati, a ne da o problemima razgovaramo samo prilikom dolaska evropskih zvaničnika u BiH, poručio je Cristian Dan Preda.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH Nikola Lovrinović upoznao je izvjestioca EP za BiH da je Parlamentarni odbor poslao članovima ovog tijela iz EP prijedloge Poslovnika. Imajući u vidu sugestije koje su dostavili članovi iz EP, gospodin Lovrinović izrazio je nadu da će Poslovnik o radu Parlamentarnog odbora biti usvojen u što je moguće kraćem vremenu.

Članovi Zajedničke komisije upoznali su gospodina Cristiana Dan Predu sa stavovima o Nacrtu izvještaja i na njega uloženim amandamanima i izrazili nadu da će konačan Izvještaj doprinijeti rješavanju mnogih pitanja u BiH, kao i njenom ubrzanom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću