MENI
7.2.2014.

Tiskan novi broj „Parlamenta“, biltena PSBiH


U novom broju „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), za razdoblje listopad - prosinac 2013. godine, čitatelji se mogu upoznati sa informacijom da je 12. prosinca 2013. godine potpisan Twinning ugovor parlamenata u BiH (PSBiH, Narodna skupština Republike Srpske, Parlament Federacije BiH i Skupština Brčko Distrikta BiH) sa parlamentima Mađarske i Francuske.

Twinning ugovorom, koji je nazvan „Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu europskih integracija“, definiraju se aktivnosti potpore i asistencije Europske unije s ciljem uspostavljanja mehanizama za zajedničko planiranje rada parlamenata u BiH, kao i poveznica rada parlamenata u BiH sa planom rada izvršne vlasti, piše „Parlament“.

Od značajnijih vijesti u vezi sa aktivnostima u PSBiH, „Parlament“ izdvaja informaciju da je predsjedateljima Zastupničkog doma i Doma naroda PSBiH Denisu Bećiroviću i Ognjenu Tadiću zamjenik voditelja Izaslanstva Europske unije u BiH Renzo Daviddi 22. listopada uručio Izvješće o napretku BiH za 2013. godinu, koje je objavila Europska komisija. Izdvojeno je i to da su članovi vodstva obaju domova PSBiH 3. listopada razgovarali sa predsjednikom Državnog zbora Republike Slovenije Jankom Veberom, 29. listopada sa izaslanstvom Hrvatskog sabora, a 3. prosinca sa izaslanstvom Parlamenta Grčke.

U „Parlamentu“ se, između ostalog, može se pročitati i to da su na sjednici Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma PSBiH usvojene Upute o korištenju rodno osjetljivog jezika u PSBiH, kao i da je na sjednici Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove PSBiH data suglasnost za izradu novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu PSBiH, te za Prijedlog akcijskog plana borbe protiv korupcije u PSBiH.

Poseban prilog ovom broju biltena PSBiH predstavlja prikaz zakonodavne aktivnosti PSBiH u 2013. godini. Navedene su informacije u svezi sa popisom zakona/prijedloga zakona prema statusu i predlagatelju, sa pregledom donesenih i odbijenih zakonskih prijedloga, sa brojem zastupničkih/izaslaničkih pitanja i odgovora, kao i u svezi sa inicijativama koje su pokrenuli zastupnici, odnosno izaslanici u PSBiH. Na kraju priloga biltena objavljeni su i podaci o sporazumima za koje je data suglasnost za ratificiranje u PSBiH, o vremenu trajanja sjednica Zastupničkog doma i Doma naroda PSBiH, kao i o aktivnostima radnih tijela obaju domova PSBiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću