MENI
17.2.2021

Okončana 12. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

Na 12. sjednici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH podržana je poslanička inicijativa Predraga Kožula „kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) zadužuje Vijeće ministara BiH, te Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH da hitno pokrenu procedure i preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi došlo do potpisivanja sporazuma o readmisiji s Afganistanom, Irakom, Bangladešom, Iranom, Egiptom, Tunisom, Alžirom i Marokom. Zadužuje se Vijeće ministara BiH da o preduzetim aktivnostima i njihovim učincima izvijesti Predstavnički dom PSBiH najkasnije 90 dana od dana usvajanja ove inicijative“. Uz ovu inicijativu, Zajednička komisija usvojila je i zaključak kojim od Ministarstva sigurnosti BiH traži informaciju o trenutnim aktivnostima koje se vode sa svim zemljama sa kojima je Bosna i Hercegovina u pregovorima oko potpisivanja sporazuma o readmisiji.

Usvojen je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH za 2020. godinu.

Usvojen je i Orijentacioni radni plan Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH za 2021. godinu.

Zajednička komisija usvojila je i Izvještaj o radnoj posjeti članova Zajedničke komisije Ministarstvu sigurnosti BiH.

Zajednička komisija nije usvojila Izvještaj o radu Nezavisnog odbora PSBiH kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu. Usvojen je Plan rada Nezavisnog odbora za 2021. godinu.

K znanju je primljena Informacija o održanom sastanku članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH s komandantom EUFOR-a u BiH general - majorom Alexanderom Platzerom. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću