MENI
29.1.2020.

Izašao novi broj „Parlamenta“ za razdoblje travanj – prosinac 2019. godine

Novi broj „Parlamenta“, tiskanog biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za razdoblje travanj – prosinac 2019. godine, donosi opširnu informaciju sa 4. hitne sjednice Zastupničkog doma PSBiH, na kojoj je potvrđena Odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Zorana Tegeltije za predsjedatelja Vijeća ministara BiH.

Bilten PSBiH prenosi sadržaj ekspozea, kojeg je Tegeltija iznio pred zastupnike Zastupničkog doma, te informaciju o imenovanju članova stalnih povjerenstava Zastupničkog doma PSBiH.

Također, bilten prenosi informaciju da su izborom predsjedatelja, te prvih i drugih zamjenika predsjedatelja konstituirana stalna povjerenstva Zastupničkog doma PSBiH.

U novom broju biltena PSBiH objavljena je i informacija o održanoj 5. hitnoj sjednici Zastupničkog doma PSBiH, na kojoj je potvrđena Odluka predsjedatelja Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije o imenovanju ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara BiH.

„Parlament“ objavljuje i opširno izvješće sa 11. Međunarodne konferencije ombudsmana za oružane snage, koju je, u suradnji sa PSBiH i Uredom parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, organizirao Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF). U izvješću se precizira da je na konferenciji sudjelovalo više od 200 predstavnika institucija vojnih ombudsmana, te međunarodnih i nevladinih organizacija iz 51 države svijeta.

U biltenu se izvještava i o 6. plenarnoj sjednici Parlamentarne skupštine Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi, koja je, pod predsjedavanjem Bosne i Hercegovine, održana u zgradi PSBiH. O boljoj povezanosti za bolji život, kao glavnoj temi sjednice i motu bosanskohercegovačkog predsjedavanja ovom regionalnom inicijativom, govorili su najviši zvaničnici iz jedanaest država Jugoistočne Europe.

„ Parlament“ prenosi i informaciju o svečanosti otvaranja Twinning projekta Europske unije (EU) pod nazivom „Osnaživanje i nastavak potpore parlamentima BiH u poslovima europskih integracija“. Projekt u vrijednosti 2,3 milijuna eura, koji će u naredne dvije godine obuhvatiti PSBiH, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Skupštinu Brčko Distrikta, kao i skupštine kantona, provest će konzorcij kojeg će činiti Narodna skupština Mađarske, Parlament Austrije i Hrvatski sabor.

U novom broju biltena objavljene su i informacije o održanim sastancima članova kolegija obaju domova PSBiH sa novoimenovanim voditeljem Izaslanstva Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini i specijalnim predstavnikom EU u BiH ambasadorom Johannom Sattlerom, kao i sa predsjednikom Nacionalnog vijeća Republike Austrije Wolfgangom Sobotkom, na kojima se, između ostalog, razgovaralo o procesu uspostave vlasti na razini BiH.

Prenesene su i informacije o sudjelovanju predsjedatelja Doma naroda PSBiH Bakira Izetbegovića na četvrtom sastanku predsjednika parlamenata euroazijskih zemalja na temu „Veća Euroazija: dijalog, povjerenje, partnerstvo“, koji je održan u Nur – Sultanu, glavnom gradu Republike Kazahstan, kao i sudjelovanju predsjedateljice Zastupničkog doma PSBiH Borjane Krišto na konferenciji Parlamentarne skupštine Mediterana na temu „Alternativna tržišta kapitala za ekonomski rast na Mediteranu – ključna uloga parlamentaraca“, koja je održana u italijanskom gradu Milanu.

U biltenu je objavljena i informacija da je Izaslanstvo PSBiH, predvođeno predsjedateljem Zastupničkog doma PSBiH Nebojšom Radmanovićem i zamjenikom predsjedatelja Doma naroda PSBiH dr. Nikolom Špirićem, sudjelovalo na 141. zasjedanju Skupštine Interparlamentarne unije.

Bilten prenosi i informacije o sudjelovanju zamjenice predsjedatelja Zastupničkog doma PSBiH Borjane Krišto i zamjenika predsjedatelja Doma naroda PSBiH dr. Nikole Špirića na Europskoj konferenciji predsjednika parlamenata zemalja članica Vijeća Europe u Strasbourgu.

„ Parlament“ izvještava i o aktivnostima zastupnika iz različitih političkih stranaka okupljenih u „Zelenom klubu“ u svezi sa rješavanjem problema odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore. Prenesena je i informacija o događaju koji je, povodom Svjetskog dana borbe protiv raka dojke i u okviru kampanje zagovaranja legalizacije upotrebe kanabisa u medicinske svrhe, održan u zgradi PSBiH. Kako se u biltenu prenosi, zastupnik u Zastupničkom domu Saša Magazinović i Udruženje „KanaBH“ su u zgradi PSBiH organizirali događaj pod nazivom "Bolje ilegalno živ, nego legalno mrtav".

Osim navedenog, bilten izvještava i o drugim redovitim aktivnostima PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću