MENI
15.1.2020

Održana 2. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

Na 2. sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržana je i u dalju parlamentarnu proceduru upućena inicijativa poslanika Saše Magazinovića koja glasi: „U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 30 dana donese dopunu Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, na način da se propiše jasno označavanje službenih vozila nalјepnicom ili na drugi odgovarajući način kako bi učesnicima u saobraćaju, kao i građanima, bilo jasno vidlјivo da se radi o službenom vozilu i kojoj instituciji pripada, a sve u svrhu sprečavanja zloupotreba korištenja“.

S dnevnog reda skinuto je razmatranje principa Prijedloga o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije („P.Z.E.I“), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

S dnevnog reda sjednice Komisije skinuta je i inicijativa poslanice Aide Baručije koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da uradi analizu sigurnosti tehničke opremlјenosti na želјezničkim stanicama u Bosni i Hercegovini“.

Komisija je s dnevnog reda skinula i inicijativu poslanika Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se od Ministarstva komunikacija i prometa BiH traži da pripremi i u proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim bi se značajno pooštrile sankcije za vozače motornih vozila u praktičnom upravljanju vozilom kod kojih se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1.5 g/kg (član 174. stav (2) Zakona)“.

Usvojeni su izvještaji o radu Vijeća ministara BiH o aktivnostima iz djelokruga Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2017. i 2018. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2018. godinu.

Komisija je usvojila i Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PSBiH za 2018. godinu, te Prijedlog orijentacionog radnog plana Komisije za 2020. godinu.

Od Ministarstva komunikacija i prometa BiH Komisija je zatražila mišljenje o Inicijativi Agencije za sigurnost saobraćaja Republike Srpske za usklađivanje Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini s Direktivom Evropskog parlamenta i Vijeća br. 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću