MENI
23.5.2019

Održana 42. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 42. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Dopuna predstavke broj: 05/6-37-5-712/19 od 1. aprila 2019. godine.

Usvojen je i Plan aktivnosti Nezavisne komisije za juni 2019. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću