MENI
12.4.2019

Članovi Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH razgovarali sa zamjenikom visokog predstavnika i supervizorom za Brčko Distrikt

Članovi Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), predsjedavajući Doma Bakir Izetbegović te zamjenici predsjedavajućeg dr. Nikola Špirić i dr. Dragan Čović razgovarali su danas sa nedavno imenovanim zamjenikom visokog predstavnika i supervizorom za Brčko Distrikt Michaelom Scanlanom.

U otvorenom razgovoru, članovi Kolegija Doma naroda upoznali su visokog gosta sa viđenjima aktuelnog trenutka Bosne i Hercegovine istaknuvši tom prilikom da je ključni problem koji se pokušava riješiti zastoj u uspostavi organa vlasti u Bosni i Hercegovinu na temelju rezultata prošlogodišnjih izbora. Okončanjem tog procesa, rečeno je danas, stvorili bi se uvjeti na intenzivan rad na brojnim reformama koje su neophodne ne samo za nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine nego i za stvaranje ambijenta koji će, između ostalog, usporiti masovni odlazak mladih i obrazovanih ljudi iz BiH. Kako bi se to ostvarilo, potencirana je potreba stalnog i vrlo aktivnog dijaloga među različitim političkim akterima.

Danas je, također, još jednom naglašena nužnost promjena u izbornom zakonodavstvu kako bi se kroz njih osiguralo legitimno predstavljanje u organima vlasti Bosne i Hercegovine.

Tokom razgovora, gospoda Izetbegović, Špirić i Čović izrazili su uvjerenje da ima dovoljno mudrosti i iskustva da se kroz intenzivan dijalog i traženje komprimisa napravi potrebni iskorak. Istaknuta je i nada da će već zakazani sastanci predstavnika ključnih političkih aktera u BiH doprinijeti otklanjanju prepreka za uspostavu i početak rada izvršne vlasti.

Naglašavajući veliko iskustvo koje, je prije preuzimanja dužnosti u OHR-u i Brčkom, stekao u radu na području istoka i jugoistoka Evrope, gospodin Scanlan saglasio se sa ocjenama da Bosna i Hercegovina raspolaže kapacitetom koji je neophodan za krupne pomake naprijed. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću