MENI
13.3.2019

Članovi Kolegija Doma naroda PSBiH razgovarali sa šefom Delegacije EU u BiH i specijalnim predstavnikom EU u BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović i njegov zamjenik Nikola Špirić razgovarali su danas sa šefom Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnim predstavnikom EU u BiH Lars-Gunnarom Wigemarkom.

Tokom razgovora izražena je nada da će u skoroj budućnosti biti uspostavljeni organi vlasti Bosne i Hercegovine, kompletiran sastav parlamentarnih komisija kao i da će biti uloženi dodatni napori radi stvaranja uvjeta za rad Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), kao tijela nužnog za efikasnu komunikaciju naših parlamentaraca sa kolegama iz Evropskog parlamenta.

Danas je naglašena i potreba da se u što skorije vrijeme nastavi, u prethodnom mandatnom periodu započeti, posao na provođenju socio-ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su se pritom saglasili da Parlamentarna skupština BiH ima iznimno važnu ulogu u tim reformama jer se upravo u njoj stvara pozitivno zakonodavno i političko okruženje za njihovo efikasno provođenje.

Također, potcrtano je da je o svim pitanjima bitnim za napredak Bosne i Hercegovine i u ekonomskom smislu i na putu ka članstvu u Evropskoj uniji prije svega neopohodan puni i kontinuirani unutrašnji dijalog. Samo u takvom okruženju, čulo se danas, moguće je pronaći kvalitetna i efikasna rješenja sa kojima će biti zadovoljni svi političkih akteri u BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću