MENI
28.2.2019

Održana 46. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 46. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine izabrano je rukovodstvo ovog savjetodavnog tijela Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za predsjedavajućeg Vijeća izabran je predstavnik ukrajinske nacionalne manjine u BiH Andrija Svatok.

Prva zamjenica predsjedavajućeg je predstavnica rusinske nacionalne manjine Tijana Vučurević, dok je za drugog zamjenika predsjedavajućeg danas izabran predstavnik njemačke nacionalne manjine Velibor Kuvač.

Primljena je k znanju informacija Ministarstva civilnih poslova BiH, kao i informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Primljena je k znanju informacija o nemogućnosti realizacije zaključka s 45. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH u vezi s posjetom Prnjavoru.

Podržana je inicijativa Todorke Jovanović za upućivanje preporuke institucijama Brčko Distrikta za poštivanje i primjenu Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH.

Nakon rasprave o inicijativi Tihomira Knežičeka za uklanjanje uvredljivog grafita na saobraćajnom znaku u Ugljeviku, Vijeće je osudilo ovaj čin i zaključilo da se uputi dopis nadležnim tijelima da se ukloni uvredljivi grafit.

Usvojen je izvještaj s 3. sastanka Upravnog odbora Zajedničkog projekta Vijeća Evrope i Evropske unije u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ pod nazivom „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“.

Predstavnici Misije OSCE-a u BiH upoznali su članove Vijeća nacionalnih manjina BiH o mogućnostima dalje saradnje i načinima podrške Misije OSCE-a u BiH radu Vijeća. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću