MENI
26.10.2018

Održana 35. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 35. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Informacija o posjetu članova Nezavisne komisije Kazneno – popravnom zavodu Banja Luka.

Na sjednici, koja je održana u Banjoj Luci, primljen je k znanju i dopis Kazneno - popravnog zavoda Zenica broj: 01-12-9351/18, od 8. oktobra 2018. godine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću