MENI
11.9.2018

Održana 42. sjednica Doma naroda

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je na  42. sjednici, u drugom čitanju i po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine predlagača delegata Halida Genjca. Dom naroda PSBiH usvojio je zaključak kojim Predstavničkom domu PSBiH predlaže da ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku.

Dom naroda nije usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Razmotren je Izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. godinu. O ovom Izvještaju Dom naroda se nije izjašnjavao.

Usvojen je Drugi izvještaj monitoringa provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. i Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. godine.

Usvojen je i Izvještaj o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Dom je dao saglasnost za ratifikaciju:

  • Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj – Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH;
  • Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj – Razvoj infrastrukture u Općini Stari Grad, Sarajevo. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću