MENI
11.9.2018

Održana 53. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odlučila je, na 53. sjednici, da poništi izjašnjavanje sa 52. sjednice Komisije o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o krivičnom postupku BiH predlagača delegata Halida Genjca zbog tehničke i sadržajne neusaglašenosti amandmana sa tekstom Prijedloga zakona.

Nakon toga, Ustavnopravna komisija Doma naroda podržala je, sa šest usvojenih amandmana predlagača delegata Bariše Čolaka i Ljilje Zovko, te delegata Sredoja Novića i Dragutina Rodića, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač delegat Halid Genjac. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću