MENI
4.9.2018

Član Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zatvorima Aleksandar Faladžić razgovarao sa specijalnim savjetnikom Zajedničkog UN programa za HIV/AIDS

Član Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine Aleksandar Faladžić razgovarao je danas u Sarajevu sa specijalnim savjetnikom Zajedničkog programa Ujedinjenih naroda (UN) za HIV/AIDS Micheleom Kazatchkinom i predstavnicima UNDP-a o načinima nastavka finansiranja programa preventivnog djelovanja i sprečavanja širenja HIV-a/AIDS-a u BiH.

Gospodin Kazatchkin informirao je Faladžića da će Globalni fond za borbu protiv AIDS-a u decembru ove godine prestati da finansira organizacije civilnog društva u BiH koje se bave prevencijom i sprečavanjem širenja ove opake bolesti. S tim u vezi, Kazatchkin je apelirao na sve institucije vlasti u BiH da u budžetima za narednu godinu predvide sredstva kojima bi se nastavili finansirati programi prevencije i sprečavanja širenja AIDS-a.

Kazatchkin i njegovi saradnici ocijenili su da je u zatvorima u BiH zabilježen visok nivo zdravstvene zaštite najrizičnijih kategorija zatvorenika, kao i da su među zatvorenicima i osobljem kazneno – popravnih zavoda provedeni odlični programi edukacije s ciljem prevencije i sprečavanja širenja AIDS-a, te hepatitisa B i C. Naglašeno je da je u našoj zemlji zabilježena niska stopa oboljelih od AIDS-a, te izražena nada da će tako biti i u narednom periodu, uz nastavak finansiranja i provođenja preventivnih programa.

Zahvaljujući se na posjeti i dosadašnjoj pomoći predstavnika UN-a i UNDP-a, gospodin Faladžić rekao je da će o sadržaju ovog sastanka biti riječi na prvoj narednoj sjednici Nezavisne komisije. Prema riječima Faladžića, Nezavisna komisija će donijeti i određene preporuke i zaključke koje će proslijediti nadležnim institucijama u izvršnoj vlasti, prije svega Ministarstvu pravde i Ministarstvu civilnih poslova BiH, kao i kolegijma oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, s ciljem da se u narednoj godini u budžetu institucija BiH predvide sredstva neophodna za nastavak finansiranja programa prevencije, zaštite i sprečavanja širenja AIDS-a i hepatitisa B i C u BiH. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću