MENI
27.7.2018

Održana 20. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije na svojoj 20. sjednici obavila je intervjue sa kandidatima za zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Komisija je usvojila Izvještaj o utvrđivanju rang - liste kandidata za imenovanje zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. 

U skladu sa Poslovnikom Komisije, usvojeni Izvještaj sa rang - listom Komisija će dostaviti domovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na dalji postupak. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću