MENI
27.7.2018

Održana 41. sjednica Doma naroda

Na 41. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju i po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama (P.Z.E.I), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom naroda nije prihvatio zahtjev Predstavničkog doma PSBiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o krivičnom postupku BiH po hitnom postupku. Odlukom Doma naroda, ovaj zakonski prijedlog bit će razmatran po skraćenom postupku.

Za narednu sjednicu Doma, radi odsustva predlagača, odložena je rasprava o Prijedlogu zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) u prvom čitanju.

Za naredno zasjedanje odgođena je i rasprava o Izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. godinu.

Usvojen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za period 1. januar – 31. decembar 2017. godine.

Usvojen je i Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2017. godini, zajedno sa preporukama sadržanim u Izvještaju.

Dom je usvojio i Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2017. godinu, s predloženim zaključkom u Izvještaju.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je Drugi izvještaj monitoringa provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. i Akcijskog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. _ 2019. godine.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je i Izvještaj o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju porbe protiv korupcije za period 1. januar – 31. decembar 2017. godine.

Primljena je k znanju Informacija o projektu „PRO – budućnost“ i usvojena je „Platforma za mir“, kao rezultat tog projekta.

Dom nije primio k znanju Informaciju o provođenju Plana hitnih mjera i realizaciji aktivnosti navedenih u Informaciji oprocjenama i mogućnostima Bosne i Hercegovine u vezi s pitanjem izbjegličke krize u regiji i Evropskoj uniji i pregledu situacije u vezi s migrantskom krizom na zapadnobalkanskoj ruti,čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH. Usvojen je zaključak kojim je Dom obavezao Ministarstvo sigurnosti BiH da nadležne policijske agencije obavijesti o tome da nad migrantima počnu da primjenjuju važeće zakonske propise BiH, koji se primjenjuju nad svim državljanima BiH. Zaključeno je da se, u dogovoru sa Predstavničkim domom PSBiH i Vijećem ministara BiH, do kraja avgusta ove godine održi zajednička sjednica oba doma PSBiH na temu migrantske krize.

Dom je usvojio Odluku o razrješenju Tatjane Klječanin – Martić dužnosti člana Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine.

Dom naroda PSBiH dao je saglasnost za ratifikaciju:

 • Memoranduma o razumijevanju za saradnju u oblasti obrazovanja, visokog obrazovanja i naučnog istraživanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar,
 • Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o saradnji u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dvije zemlje
 • Izmjena i dopuna Sporazuma o uspostavi međunarodne organizacije ST-EP (Eliminacija siromaštva putem održivog turizma),
 • Sporazuma o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Češke Republike,
 • Ugovora o garanciji (Koridor 5c u RS-u - Dio 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Sporazuma o zaštiti šišmiša u Evropi (EUROBATS), London,  4. 12. 1991., 
 • Ugovora o finansiranju (Koridor 5c - Mostar jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke,
 • Ugovora o finansiranju (Koridor 5c - Zenica sjever) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke,
 • Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 19. 5. 2014. u Sarajevu i 5. 6. 2014. u Luksemburgu (Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije BiH/B (Fi 83.108 - SERAPIS 2010-0562),
 • Sporazuma o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – Interkonekcija Hrvatska – Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci,
 • Okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine LD 1890 (2016) za finansiranje Projekta regionalnog vodosnabdijevanja “Plava voda“. (Kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću