MENI
26.7.2018

Održana 10. hitna sjednica Predstavničkog doma

Na održanoj 10. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) data je saglasnost za ratifikaciju:

  • Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione dana 19. 5. 2014. u Sarajevu i 5. 6. 2014. u Luksemburgu (Ugovor o financiranju) – Distribucija električne energije BiH/B (Fi 83.108-SERAPIS 2010-0562);
  • Sporazuma o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – Interkonekcija Hrvatska – Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci;
  • Okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Savjeta Evrope i Bosne i Hercegovine LD 1890 (2016) za finansiranje Projekta regionalne vodosnabdijevanja Plava voda. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću