MENI
25.7.2018

Održana 48. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

Na 48. sjednici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH k znanju je primljen Kvartalni izvještaj o realizaciji aktivnosti u vezi s aktiviranjem Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP), čiji je podnosilac Ministarstvo odbrane BiH.

Zajednička komisija k znanju je primila i Informaciju o preduzetim mjerama Granične policije BiH u vezi s ilegalnim migracijama, s dopunama koje je na sjednici Zajedničke komisije iznio direktor Granične policije BiH Zoran Galić. Zajednička komisija donijela je i zaključak kojim je pružila podršku zahtjevima direktora Granične policije BiH sadržanim u Informaciji. Zaključeno je i to da se domovima Parlamentarne skupštine BiH uputi inicijativa da se, u skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru, formira komisijа o provođenju parlamentarne istrage nad institucijama i organizacijama uključenim u rješavanje migrantske krize.

Na današnjoj sjednici usvojen je i zaključak kojim se od nadležnih ministarstava i agencija traži da dostave informaciju o navodima da je naoružanje proizvedeno u Bosni i Hercegovini pronađeno u bazama ISIL-a u Siriji.

K znanju su primljene informacije o sljedećim aktivnostima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH: 

  • Informacija o održanom sastanku članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH s komandantom EUFOR-a general - majorom Martinom Dorferom, Sarajevo, 10. aprila 2018. godine,
  • Informacija o održanom sastanku članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH i članova Potkomiteta za sigurnost i odbranu Evropskog parlamenta, Sarajevo, 5. aprila 2018. godine,
  • Informacija o održanom sastanku članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH s članovima Komiteta za odbranu i sigurnost i Potkomiteta za odbrambene sposobnosti i budućnost sigurnosti Parlamentarne skupštine NATO-a, Sarajevo, 16. aprila 2018. godine,
  • Informacija o održanom sastanku predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Sifeta Podžića s polaznicima 7. klase visokih studija Škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije, Sarajevo, 26. aprila 2018. godine, i
  • Informacija s 12. godišnje konferencije Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH, Sarajevo, 18. aprila 2018. godine.

 

K znanju su primljeni i materijali sa oznakom „povjerljivo“ i to:

  • materijal sa oznakom „povljerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-5-38/18, od 3. maja 2018. godine i 
  • materijal sa oznakom „povljerljivo“, broj: P-POV-08-04-3-3-64/18, od 12. jula 2018. godine.

S dnevnog reda sjednice skinuto je razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini u prvoj komisijskoj fazi jer Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma nije razmatrala ustavni osnov i usklađenost ovog zakona sa pravnim sistemom BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću