MENI
12.7.2018

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH učestvovala na Interparlamentarnoj konferenciji na temu upravljanja fondovima EU i kontrole budžeta Evropskog parlamenta

Predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Ljilja Zovko, zamjenik predsjedavajućeg Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH Salko Sokolović i član Komisije Jasmin Emrić učestvovali su na Interparlamentarnoj konferenciji koja je, na temu „Dobro upravljanje fondovima EU: funkcija kontrole budžeta Evropskog parlamenta“, održana u Briselu.

Na konferenciji, koju je organizirala Grupa za demokratsku podršku i koordinaciju izbora u saradnji sa Komitetom za kontrolu budžeta Evropskog parlamenta (EP), članovi EP i članovi parlamenata pretpristupnih zemalja razgovarali su o aktivnostima Komiteta za kontrolu budžeta EP, kao i o značaju izvršenja dosljedne revizije javnih institucija, agencija i zajedničkih preduzeća.

Učesnici konferencije razgovarali su i o saradnji Evropskog parlamenta sa Evropskim revizorskim sudom, Evropskim uredom za borbu protiv korupcije, nacionalnim revizorskim komorama i nacionalnim parlamentima.

Učesnici su, također, razgovarali i o pristupu fondovima Evropske unije (EU) država Zapadnog Balkana i Turske, o prekograničnoj saradnji na Zapadnom Balkanu, kao i o projektima javno – privatnog partnerstva finansiranim iz sredstava EU. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću