MENI
10.7.2018

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH na Interparlamentarnoj konferenciji na temu „Dobro upravljanje fondovima EU: funkcija budžetske kontrole Evropskog parlamenta“

Predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Ljilja Zovko, zamjenik predsjedavajućeg Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH Salko Sokolović i član Komisije Jasmin Emrić učestvovat će na Interparlamentarnoj konferenciji koja će se, na temu: Dobro upravljanje fondovima Evropske unije: funkcija budžetske kontrole Evropskog parlamenta“, 11. i 12. jula ove godine održati u Briselu.

Kako je najavljeno, na konferenciji će se razgovarati o aktivnostima Odbora za budžetsku kontrolu Evropskog parlamenta i značaju izvršenja dosljedne revizije javnih institucija, o procedurama izvršenja drugih EU institucija, agencija i zajedničkih preduzeća, te o saradnji Evropskog parlamenta sa Evropskim revizorskim sudom, Evropskim uredom za borbu protiv pronevjere, nacionalnim revizorskim komorama i nacionalnim parlamentima.

Prema predviđenom programu, raspravljat će se i o pristupu EU fondovima na Zapadnom Balkanu i Turskoj, o prekograničnoj saradnji na Zapadnom Balkanu i njenoj vidljivosti kod građana, o javno – privatnim partnerstvima finansiranim iz EU sredstava, kao i o reviziji propisa Evropskog ureda za borbu protiv pronevjere.

Na Interparlamentarnoj konferenciji, koju organizira Grupa za demokratsku podršku i koordinaciju izbora (DEG) u saradnji sa Odborom za budžetsku kontrolu Evropskog parlamenta, učestvovat će članovi Evropskog parlamenta i članovi parlamenata zemalja u pretpristupnom procesu. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću