MENI
5.7.2018

Održana 26. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

Na 26. sjednici Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) primljen je k znanju Izvještaj – detaljna analiza rada Izvozno – kreditne agencije (IGA) Bosne i Hercegovine s posebnim naglaskom na poslovanje „Unis“ – fabrike cijeni Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove agencije.

Komisija je usvojila zaključak kojim se Upravni odbor IGA-e BiH zadužuje da, u saradnji sa entiteskim vladama kao osnivačima Agencije, opredijeli varijantu rješavanja budućnosti IGA-e BiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću