MENI
5.7.2018

Održana 51. sjednica Komisije za vanjske poslove

Na 51. sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje i preporuka Domu za ratifikaciju: 

 • Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke i JP Autoputevi Republike Srpske – Autoput Banja Luka - Doboj B,
 • Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji,
 • Posebnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji zastupa Direkcija za evropske integracije BiH, i Švedske, koju zastupa Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, o podršci Direkciji za evropske integracije,
 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o međunarodnom drumskom saobraćaju,
 • Memoranduma o razumijevanju za saradnju u oblasti obrazovanja, visokog obrazovanja i naučnog istraživanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar,
 • Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o saradnji u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika,
 • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2016. godinu, između Evropske unije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine,
 • Memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti mladih između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar,
 • Aranžmana o bespovratnoj pomoći iz programa ORIO za Fazu provođenja i Fazu funkcioniranja i održavanja / Modernizacija regionalnog puta R-435, Nevesinje - Berkovići, ORI11BA041, između Kraljevine Holandije, koju predstavlja ministar za vanjsku trgovinu i razvojnu saradnju, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja ministar finansija i trezora BiH,
 • Sporazuma o privredno-tehničkoj saradnji za bespovratnu pomoć između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine,
 • Sporazuma o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Češke Republike,
 • Ugovora o garanciji (Koridor 5c u RS-u - Dio 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Sporazuma o zajmu (Projekat restrukturiranja Željeznica Republike Srpske) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 • Sporazuma o zaštiti šišmiša u Evropi (EUROBATS), London, 4. 12. 1991. godine,
 • Izmjene i dopune Sporazuma o uspostavljanju međunarodne organizacije ST-EP (Eliminacija siromaštva putem održivog turizma),
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dvije države,
 • Ugovora o finansiranju (Koridor 5c Mostar Jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke,
 • Ugovora o finansiranju (Koridor 5c Zenica Sjever) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke.

K znanju su primljeni sljedeći materijali koji su dostavljeni Komisiji:

 • Zabilješka sa sastanka članova Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma PSBiH s delegacijom Odbora za vanjsku politiku Parlamenta Češke Republike;
 • Informacija o izboru novog predsjednika Parlamenta Kraljevine Norveške,
 • Izvještaj sa sastanka Komiteta za političke poslove, sigurnost i ljudska prava Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, Strazbur, 7.2.2018,
 • Izvještaj sa OSCE-ove međunarodne konferencije „Uloga parlamentaraca u jačanju ekonomske saradnje i veza iz oblasti kulture duž Puta svile“, Baku, 13. i 14. 3. 2018,
 • Izvještaj sa zimskog zasjedanja Parlamentarne skupštine OSCE-a, Beč, 22. i 23. 2. 2018,
 • Izvještaj sa sastanka Generalnog komiteta za pravosuđe, unutrašnje poslove i sigurnosnu saradnju Parlamentarne skupštine SEECP-a, Sarajevo, 2. i 3. 3. 2018,
 • Plan aktivnosti za predsjedavanje Bosne i Hercegovine SEECP-om,
 • Izvještaj o zvaničnoj posjeti članova kolegija Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Republici Srbiji, Beograd, 8 – 10. maj 2018,
 • Izvještaj sa sastanka Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice, Brisel, 24. 4. 2017,
 • Informacija o razgovoru ambasadora Bosne i Hercegovine sa parlamentarcima Libije,
 • Izvještaj sa 14. plenarnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran (PSUzM) Kairo, 28. i 29. 4. 2018. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću