MENI
14.6.2018

Održana 54. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je, na 54. sjednici, jednu žalbu na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine i usvojio je zaključak kojim se Direkcija zadužuje da Odboru dostavi Izvještaj o provedenom disciplinskom postupku.

Primljeno je k znanju Rješenje Disciplinkse komisije Granične policije Bosne i Hercegovine kao i Informacija i dokumentacija Granične policije BiH po zaklјučku sa 52. sjednice Odbora za žalbe građana. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću