MENI
8.6.2018.

Izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH boravilo u studijskom posjetu institucijama Savezne Republike Njemačke

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i član Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice u ime PSBiH Predrag Kožul i zamjenik predsjedatelja Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda PSBiH Sead Kadić boravili su, u okviru projekta „Regionalna suradnja i razvoj kapaciteta parlamentaraca u domeni energetske učinkovitosti i zaštite klime u Jugoistočnoj Europi, u Berlinu u studijskom posjetu institucijama Savezne Republike Njemačke.

Tijekom posjeta Bundestagu i Bundesratu, članovi parlamenata zemalja Zapadnog Balkana susreli su se sa predstavnicima Istočnoeuropske parlamentarne skupine Bundestaga i sa predstavnicima parlamentarnih odbora Bundestaga zaduženih za pitanja energetike, prometa, zaštite životne sredine i klimatskih promjena. Na sastanku je istaknuto da je Savezna Republika Njemačka lider u tranziciji energetskog sektora ka obnovljivim izvorima energije, kao i napuštanju nuklearne energije i energije iz fosilnih goriva. Predstavnici Bundestaga pozvali su zemlje Zapadnog Balkana da više pozornosti posvete pitanjima energetske učinkovitosti i klimatskim promjenama, te istaknuli da SR Njemačka svojim dosadašnjim iskustvima u ovim oblastima stoji na raspolaganju zemaljama Zapadnog Balkana u rješavanju navedenih pitanja.

Članovi parlamenata zemalja Zapadnog Balkana posjetili su i nekoliko poduzeća koja rade na inovativnim rješenjima s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i urbane mobilnosti na bazi čiste i učinkovite energije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću