MENI
8.6.2018

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH boravila u studijskoj posjeti institucijama Savezne Republike Njemačka

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i član Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice u ime PSBiH Predrag Kožul i zamjenik predsjedavajućeg Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH Sead Kadić boravili su, u okviru projekta „Regionalna saradnja i razvoj kapaciteta parlamentaraca u domenu energetske efikasnosti i zaštite klime u Jugoistočnoj Evropi, u Berlinu u studijskoj posjeti institucijama Savezne Republike Njemačke.

Tokom posjete Bundestagu i Bundesratu, članovi parlamenata zemalja Zapadnog Balkana susreli su se sa predstavnicima Istočnoevropske parlamentarne grupe Bundestaga i sa predstavnicima parlamentarnih odbora Bundestaga zaduženih za pitanja energetike, transporta, zaštite životne sredine i klimatskih promjena. Na sastanku je istaknuto da je Savezna Republika Njemačka lider u tranziciji energetskog sektora ka obnovljivim izvorima energije, kao i napuštanju nuklearne energije i energije iz fosilnih goriva. Predstavnici Bundestaga pozvali su zemlje Zapadnog Balkana da više pažnje posvete pitanjima energetske efikasnosti i klimatskim promjenama, te istaknuli da SR Njemačka svojim dosadašnjim iskustvima u ovim oblastima stoji na raspolaganju zemaljama Zapadnog Balkana u rješavanju navedenih pitanja.

Članovi parlamenata zemalja Zapadnog Balkana posjetili su i nekoliko preduzeća koja rade na inovativnim rješenjima s ciljem povećanja energetske efikasnosti i urbane mobilnosti na bazi čiste i efikasne energije. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću